FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

fundacja rozwoju kultury we Wrocławiu

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY WE WROCŁAWIU

logo frk

Fundacja Rozwoju Kultury we Wrocławiu powstała głównie w celu inspirowania i wspierania regionalnej twórczości kulturalnej, a także innych przedsięwzięć towarzyszących, realizowanych na wyłączność dla Wrocławia i regionu w celu jego promocji turystycznej. Fundacja jest autorem i współrealizatorem projektów: „Relaksujące Podróże Melomana – Odkrywcy”, „Wrocławska Trasa Melomana” oraz „Wrocław Stolicą Muzyki”.

CELE FUNDACJI:

1. Inspirowanie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie twórczości muzycznej oraz inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych.

2. Promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.

3. Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej.

4. Opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną.

5. Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne. Założyciel wszystkie swoje cele oraz środki ich realizacji, sposób organizacji Fundacji określił w ustalonym przez siebie Statucie.

Założyciel Fundacji: Wiesław Małucha