Consulting/Ratowanie Firm

business consulting

CONSULTING I RATOWANIE FIRM | WROCŁAW

Głównym i niepodważalnym miernikiem skuteczności działań w sferze biznesu jest wielkość generowanego dochodu. Oczywiście różne przedsiębiorstwa mają różne misje, cele oraz priorytety. Jednak żadna firma nie będzie w stanie realizować podstawowych założeń biznesplanu oraz prowadzić nawet najprostszej i powtarzalnej działalności, jeżeli nie będzie posiadać potrzebnych do tego środków finansowych. Najprostszym i najpopularniejszym rozwiązaniem, z którego korzystają przedsiębiorcy podczas okresowego załamania koniunktury na rynku, są produkty finansowe oferowane przez banki, które pomogą nam przetrwać kilka miesięcy, a może nawet kilka lat. Co, jeżeli okres złej koniunktury się przedłuża? Nasz oferta Consultingowo-Doradcza skierowana jest do wszystkich firm, które stoją na krawędzi upadku. Twoja firma nie realizuje Twoich oczekiwań? Szukasz przyczyn niepowodzenia lub nowych kierunków działania? Zastanawiasz się nad zmianą działalności? Wspólnie zdiagnozujemy problemy Twojej firmy. Przygotujemy propozycje zmian i nowe strategie. Pomożemy zapewnić niezbędne finansowanie potrzebne do rozwoju i bieżącej działalności. Otoczymy Twój biznes solidną opieką prawną.  Nasi specjaliści z dziedziny biznesu, ekonomi, marketingu i prawa, wesprą Twoją firmę w budowie mocnej i niechwiejącej się pozycji na rynku.

opracowanie strategii

OPRACOWANIE STRATEGII

Strategia jest jednym z głównych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Każda firma bez względu na wielkość potrzebuje skutecznej strategii rozwoju i realnego biznesplanu szczegółowo określającego każdy aspekt bieżącej działalności.

pozyskanie klientów

POZYSKANIE KLIENTÓW

Skuteczne pozyskiwanie klientów to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed każdą firmą. Jak zwiększać liczbę klientów nie wydając i nie generując przy tym niepotrzebnych i nadmiernych kosztów? Jak sprawić, aby klienci wracali?

optymalizacja finansów

OPTYMALIZACJA FINANSÓW

Optymalizacja finansów firmy umożliwia w szybki sposób zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie zwiększyć jego zyski. Dzieje się tak ze względu na bardziej wydajne gospodarowanie wydatkami, jak i zasobami firmy.

audyt firmy

AUDYT FIRMY

Przeprowadzenie kompletnej analizy głównych procesów zachodzących w firmie. Zlokalizowanie problemów, które nie pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych, a także tych, które powodują stały spadek rentowności.

pozyskanie funduszy

POZYSKANIE FUNDUSZY

Firma nie może funkcjonować, gdy nie posiada potrzebnych do tego środków finansowych. Nie może również się rozwijać. Gdzie można pozyskać potrzebne finanse? Od banków, inwestorów prywatnych oraz z różnych funduszy.

innowacyjne pomysły

INNOWACYJNE POMYSŁY

Naszą skuteczność opieramy przede wszystkim na innowacyjnym podejściu do każdego problemu. Gdy standardowe działania nie przynoszą oczekiwanych korzyści, należy szukać rozwiązania w niestandardowych i innowacyjnych działaniach.